LOBITO Sp. z o.o.

Siedziba spółki:

Porfirowa 4

30-394 Kraków

NIP: PL7010769237

REGON: 368758588

KRS: 0000703831

EORI: PL7010769223700000

Kontakt Lobitoinfo@lobito.pl

Kontakt Lobito+48 728 725 979

Zakład Produkcyjny

Kamionna 96

32-732 Kamionna

 Sprzedaż hurtowa

Kontakt Lobitosprzedaz@lobito.pl

Kontakt Lobito+48 728 725 979

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000703831. Kapitał zakładowy Spółki 5 000,00 PLN (opłacony w całości).

    Administratorem Państwa danych osobowych jest LOBITO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 81/34, 31-462 Kraków, NIP: 7010769237.

    Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

    Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.